wemake wemake wemake

תיקוני זיכרון

תיקוני זיכרון

“תיקוני זיכרון”  במאה ה-21

ישראל – גרמניה – פולין – ליטא

כנס בינלאומי בשיתוף קרן פרידריך אברט

15.4.2019

08:45    כיבוד והרשמה

 09:15   ברכות: מנכ”לית משואה ומנהל קרן אברט בישראל

 09:30   ד”ר איזבל אנזבאך –   אוצרת התערוכה מדבקות גזעניות ואנטישמיות משנת 1880 ועד היום”

(המוזיאון ההיסטורי בברלין)

10:15    רוטה ונאגייטה ופרופ’ אפרים זורוף – “מסע עם האויב: חשיפה של השתתפות הליטאים ברצח

בתקופת השואה ומדיניות הזיכרון בליטא היום”

11:00    הפסקה

11:15   בני מר –  “סמוצ’ה: ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה”

הרצאה ודיון בהשתתפות הקהל: בין “סמוצ’ה” לוורשה 2019

12:30    ארוחת צהריים קלה

13:00  תהילה דרמון-מלכה – “‘הנעלמים’ – המדור לחיפוש קרובים”

14:00 הפסקה

14:15 אברהם סוצקובר – מדוע נפקד מקומו מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי? דיון בהשתתפות אורי

ברבש, בימאי הסרט “דבש שחור”

15:00 הקרנת הסרט דבש שחור: ישראל 2018 | 76 דקות

הסרט “דבש שחור” מספר את סיפורו יוצא הדופן של גדול משוררי היידיש בעת החדשה –האיש שהנהיג את מחתרת בריגדת הנייר שהצילה כתבי יד יהודיים מהנאצים, חיבר פואמות ושירים בגטו ובין הפרטיזנים, על רקע זה סטאלין שלח מטוס כדי להצילו מלב המלחמה, ולימים העיד במשפטי נירנברג.  

מספר המקומות מוגבל – ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש- דמי השתתפות 50 ש”ח

להרשמה: zehavah@massuah.org.il     פקס: 098997410

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake