wemake wemake wemake

ICMEMO 2018 Israel Conference

ICMEMO 2018 Israel Conference

IC MEMO  הארגון הבינלאומי של מוזיאוני זיכרון, הינו חלק מארגון המוזיאונים הבינלאומי  ICOM.

מטרת הארגון לטפח ייצוג זיכרונות היסטוריים במוזיאונים ברחבי העולם ולקדם שיתופי פעולה תרבותיים באמצעות מערכות חינוך.

השנה, לראשונה, התארח הכנס השנתי בישראל, ביוזמת וארגון מכון משואה.

במהלך הכנס נבחנו הנושאים הבאים: השפעת המוזיאונים על עיצוב הזיכרון האישי והזיכרון הקולקטיבי; העברה בין-דורית של זיכרון – כיצד האמנות ממחישה את רוח התקופה, ומעניקה פרשנות לנושאי הזיכרון; הקשר שבין דיונים משפטיים לעיצוב זיכרון וזהות.

בכנס השתתפו מנהלי מוזיאוני זיכרון ואוצרים מחמש יבשות ומ- 54 מדינות ובהן:

ארה”ב, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, אסטוניה, אירלנד, הולנד, סלובניה,

קולומביה, מכסיקו, סרביה, אוסטרליה, יפן, קמבודיה, בנגלה דש

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake