wemake wemake wemake

מה הייתה המילה שואה? – זיכרון השואה בשיח התרבותי בישראל

מה הייתה המילה שואה? – זיכרון השואה בשיח התרבותי בישראל

שם התערוכה נלקח משירו של מאיר ויזלטיר “מילים”

התערוכה עוסקת בשיח הישראלי אודות השואה ומשקפת את השינויים שחלו בזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית משנות הארבעים של המאה ה-20 ואילך. היא מתמקדת ביצירות המקומיות בתחומי התיאטרון, הקולנוע, הספרות והאמנות החזותית, שעסקו בשואה.

בין הנושאים: שינוי נקודת התצפית- מנקודת מבטה של החברה הקולטת לנקודת מבטם של הניצולים; התמורות ביחס לניצולי השואה – משיפוטיות לאמפתיה; שינוי משקלם של מרכיבי הזהות – בין זהות ישראלית לזהות יהודית; בין דור הניצולים – לבין “הדור השני:מאלם לדיבור ; והשינויים בשיח הישראלי בין לקחים לאומיים לדיון גם במשמעויות המוסריות והאוניברסאליות.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake