wemake wemake wemake

כנס בינלאומי לציון 80 שנה למבצע ברברוסה

כנס בינלאומי לציון 80 שנה למבצע ברברוסה – מכון משואה בשיתוף קרן אברט ישראל

17:30 הפואמה "באבי יאר" מאת המשורר יבגני יבטושנקו –
קורא: השחקן משה בקר
דברי פתיחה:
איה בן נפתלי, מנכ"לית משואה
יהודית סטלמך, מנהלת פרויקטים, קרן פרידריך אברט ישראל
18:00 פרופ' אולריך הרברט, פרופ' אמריטוס אוניברסיטת
פרייבורג, גרמניה – "מבצע ברברוסה: תכנון אסטרטגי
והחלטות פוליטיות מקדימות" (בתרגום לעברית)
18:20 פרופ' עומר ברטוב, אוניברסיטת בראון, ארה"ב –
"הברוטליזציה של מבצע ברברוסה: מוטיבציה
ואלימות בחזית ובאזור הכיבוש במזרח"
18:40 שאלות ותשובות
18:50 הפסקה
19:00 פרופ' חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב –"תגובות יהודיות לרצחנות מפתיעה: מקפיאה לפעולה"
19:20 ד“ר רוחמה אלבג, מכללת לוינסקי לחינוך – "בין שתי
ערים – לבוב וזבארז': המקרה של הסופרת אידה פינק"
19:40 שאלות ותשובות
19:50 קטע מתוך "זה קרה רק אתמול" – לקראת הקרנת הבכורה בערב יום השואה תשפ"א – מכון משואה
מנחה: ד"ר מלי אייזנברג, מנהלת בית הספר, משואה

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake