wemake wemake wemake

אוסף אמנות השואה בארכיון משואה

אוסף החפצים בארכיון משואה

אוסף האמנות בארכיון משואה כולל ציורים, רישומים, איורים, הדפסים, כרזות ופסלים, שרובם נוצרו על ידי אמנים ניצולי שואה, יוצרים בני הדור השני והשלישי ואמנים אחרים, שיצירתם מוקדשת לזיכרון השואה.

אוסף החפצים כולל פריטים כמו דגלים, סמלים ומדי תנועה מהתקופה שקדמה לשואה. אוסף הטקסטיל כולל בגדי אסירים ממחנות ריכוז, רקמות, פריטים שונים מהמחנות והגטאות כמו כרטיסי עבודה, תעודות זהות ועוד. באוסף הפריטים מתום המלחמה אפשר למצוא בגדים שתפרו ניצולי שואה משאריות של בדים ומברזנטים של אוהלי מגורים מיד אחרי השחרור, אוסף אחר כולל עבודות יד ופיסול מאבן גיר שנעשו במחנות ההסגר בקפריסין וכן פריטי יודאיקה וחפצים ומזכרות מכול הסוגים.

הציבור מוזמן לתרום לאוסף פריטים, יצירות אמנות, תצלומים ועיזבונות.

לחיפוש בארכיון

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake