wemake wemake wemake

ארכיון עדויות במכון משואה

אוסף עדויות מצולמות של שורדי שואה בארכיון משואה

בארכיון משואה אוסף רב-ערך של עדויות מוסרטות של ניצולי שואה. חלקן תועדו במסגרת שיתוף פעולה עם אוניברסיטת ייל, ומוזיאון השואה בוושינגטון, וכן במסגרת פרוייקט תיעוד עדויות ניצולי שואה במכון משואה בתרומת קרן הלן ומנדל גרין.

האוסף מכיל אלפי שעות עדות מוסרטות של מאות ניצולי שואה. בראיונות, התבקשו העדים להתייחס לעולמם טרם השואה, במהלכה ולאחריה, והם מתארים בפרוטרוט את חיי היום־יום של המשפחה והקהילה על רקע האירועים ההיסטוריים. במרכז העדות סיפור קורותיהם במהלך תקופת השואה.

מבין ניצולי השואה – גברים ונשים – יש מי שילדותם עברה עליהם בזמן השואה, ואילו אחרים חוו אותה כבני נוער או כבעלי משפחות. מגוון העדויות מאפשר להתבונן באירועי השואה והמלחמה במקומות שבהם התרחשו, ולהתוודע אל הממד האישי הנגזר מאישיותם של העדים ומנסיבות חייהם.

מתוך האוסף השלם נבחרו כחמישים עדויות של ניצולי שואה, מהן הופקו ונערכו סרטי עדות באורך של כ- 30 דקות כ"א הכולל כיתוביות באנגלית. סרטים אלה ניתנים לרכישה.

שעות הפתיחה: א'-ה' 8:00 עד 16:00. יש להגיע לארכיון בתיאום מראש.

לחיפוש בארכיון

עדות שורד שואה מצולמת - 1

עדות מצולמת של ניצול השואה - מיכאל יצחקי

עדות שורדת שואה מצולמת - 2

עדות מצולמת של ניצולת השואה - אביבה אונגר

עדות ניצולת שואה מצולמת - 3

עדות ניצולת שואה מצולמת - אביבית קשיב - ארכיון מכון משואה

עדות ניצול שואה מצולמת - 4

עדות מצולמת של ניצול השואה - יעקב וסרמן

עדות ניצול שואה מצולמת - 5

עדות מצולמת של ניצול השואה - ליטמן מור

עדות ניצולת שואה מצולמת - 6

עדות מצולמת של ניצולת השואה - חווקה פולמן

עדות שורד שואה מצולמת - 7

עדות מצולמת של ניצול השואה - רוני מאור

עדות שורד שואה מצולמת - 8

עדות מצולמת של ניצול השואה - נח קפלינסקי

עדות ניצולת שואה מצולמת - 9

עדות מצולמת של ניצולת השואה - יונה טושה וייס

עדות ניצול שואה מצולמת - 10

עדות מצולמת של ניצול השואה - נפתלי פירסט

עדות ניצול שואה מצולמת - 11

עדות של שורד השואה מיכאל יצחקי

עדות ניצולות שואה מצולמת - 12

עדות מצולמת של ניצולות השואה - יהודית ברנע וליה הובר

עדות שורד שואה מצולמת - 13

עדות מצולמת של ניצול השואה - אברהם גולדברג

עדות שורד שואה מצולמת - 14

עדות מצולמת של ניצול השואה - אהרון כרמי

עדות ניצולת שואה מצולמת - 15

עדות מצולמת של ניצולת השואה - אורנה בירנבך

עדות שורדת שואה מצולמת - 16

עדות מצולמת של ניצולת השואה - אירית רומנו

עדות שורד שואה מצולמת - 17

אליעזר לידובסקי, פולין

עדות שורד שואה מצולמת - 18

עדות מצולמת של ניצול השואה - דארי טרסי

עדות ניצול שואה מצולמת - 19

עדות מצולמת של ניצול השואה - אריה פטרן

עדות שורדת שואה מצולמת - 20

עדות מצולמת של ניצולת השואה - ברוניה קליבנסקי

עדות ניצול שואה מצולמת - 21

עדות מצולמת של ניצול השואה - דניאל אוסוואלד

עדות שורדת שואה מצולמת - 22

עדות מצולמת של ניצולת השואה - הלה רופאייזן

עדות שורדת שואה מצולמת - 23

עדות מצולמת של ניצולת השואה - הלינה בירנבאום

עדות ניצול שואה מצולמת - 24

עדות מצולמת של ניצול השואה - ז’אק קלינגר

עדות ניצול שואה מצולמת - 25

עדות מצולמת של ניצול השואה - ישראל גוטמן

עדות ניצול שואה מצולמת - 26

עדות מצולמת של ניצול השואה - לאון בלאט

עדות שורד שואה מצולמת - 27

עדות מצולמת של ניצול השואה - מאיר בוסאק

עדות שורד שואה מצולמת - 28

עדות מצולמת של ניצול השואה - הרב מנחם אופן

עדות ניצול שואה מצולמת - 29

עדות מצולמת של ניצול השואה - ניסן רזניק

עדות שורד שואה מצולמת - 30

עדות מצולמת של ניצול השואה - עזריאל לוי

עדות ניצולת שואה מצולמת - 31

עדות מצולמת של ניצולת השואה - עליזה ברוך

עדות ניצולת שואה מצולמת - 32

עדות מצולמת של ניצולת השואה - פלה פינקלשטיין

עדות ניצול שואה מצולמת - 33

עדות מצולמת של ניצול השואה - צבי זוהר

עדות ניצולת שואה מצולמת - 34

עדות מצולמת של ניצולת השואה - ציפורה ורדי

עדות ניצולת שואה מצולמת - 35

עדות מצולמת של ניצולת השואה - רבקה קופר

עדות ניצול שואה מצולמת - 36

עדות מצולמת של ניצול השואה - רפי בן-שלום

עדות ניצולת שואה מצולמת - 35

עדות מצולמת של ניצול השואה - רבקה קופר

עדות שורד שואה מצולמת - 38

עדות מצולמת של ניצול השואה - שלמה פרל

עדות שורד שואה מצולמת - 39

עדות מצולמת של ניצול השואה - שלמה שפיר

עדות שורדת שואה מצולמת - 40

עדות מצולמת של ניצולת השואה - תושיה הרצברג

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake