wemake wemake wemake

זהירות תעמולה – מרכז מולטיטמדיה במכון משואה

מולטימדיה בתערוכת "תעשיית השנאה"

מערכת המולטימדיה בחלקה הראשון של התערוכה "תעשיית השנאה" מתמקדת בדימויים האנטישמיים  הנאצים, בעיקר בגרמניה. היא מאפשרת ניתוח של המסרים שהופיעו בכרזות התעמולה בהם השתמש השלטון לשם עיצוב דמות היהודי כאויב הרייך. מסרים שבאמצעות דה-הומניזציה ודמוניזציה של היהודים שהקלו על הכשרת הקרקע להשמדתם.

מטרת המערכת לעורר חשיבה ביקורתית אצל המבקר ולצייד אותו בכלים לניתוח של כרזות תעמולה הן בממד הגראפי והן בממד הטקטואלי.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake