משפט אייכמן בראי התיקשורת

משפט אייכמן בראי התיקשורת

ההודעה על לכידתו של אדולף אייכמן והבאתו לארץ הכתה בתדהמה את הציבור בארץ ובעולם.

לסיקור התקשורתי בעיתונות, בשידורי הרדיו, וביומני הקולנוע בארץ ולדיווחים היומיומיים ברשתות הטלוויזיה ובעיתונות בחו”ל היה תפקיד מרכזי בהפיכת משפט אייכמן לאירוע עולמי מכונן.

לגלישה באתר לחצו כאן

לגלישה באתר המקוון:

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake