wemake wemake wemake

מרכזי המולטימדיה – תצלומים מאלבומי משפחה

תצלומים של יחידים ושל משפחות שנספו בתקופת השואה

מערכת המולטימדיה בחלל חלל הכניסה של המוזיאון מאפשרת למברים לקבל מידע ביוגראפי על הדמויות המופיעות בתצלומים של יחידים ושל משפחות שנספו בתקופת השואה.

המערכת מאתרת כל תצלום המופיעה בתצוגה כמעין עלעול בדפי אלבומי משפחה המציפים את הקירות.

התצוגה הפיזית והווירטואלית בכניסה למוזיאון, נועדה להדגיש את הממד האישי והאנושי  המאפיין את התצוגות במשואה – השתקפות גורלם של ההמונים שפעם היו אחים, דודים, הורים, סבים וסבתות או פשוט חברים.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake