wemake wemake wemake

פעילות חינוכית בנושא השואה

בעיית הפליטים, שנות ה-30

"מוועידת אוויאן למשבר הפליטים באירופה היום"

תכנית חינוכית משותפת לצוות מכון משואה וצוות "וילה ואנזה"

בסיוע קרן EVZ

אנו מקווים שבקרוב יימצא פתרון ונוכל רדת מהאנייה. לא משנה באיזו ארץ. צריך להיות בעל עצבי ברזל כדי להיות מסוגלים לעבור את כל זה".

יוליוס הרמן, אחד מנוסעי הספינה סנט לואיס, 30 במאי 1939

מטרות

בחינת פרשת הספינה סנט לואיס מהיבטים ונקודות מבט שונות, תוך מתן ביטוי לדמויות השונות שלקחו בה חלק.

דיון בנסיבות ההיסטוריות שהובילו למצבם של הפליטים מגרמניה (שכן נוסעי הספינה מהווים דוגמה לפליטים אלה).

בחינת הרלוונטיות של פרשת סנט לואיס לימינו אנו,  ודיון בשאלות מורכבות אודות אחריות, חובה אזרחית ומחויבות מוסרית אישית ובינלאומית.

מסגרת הזמן

90 דקות.

שלב 1 : הקדמה

שלב זה משמש כהקדמה ליחידת הלימוד ומטרתו לערוך למשתתפים היכרות עם הנושא באמצעות 5 מוצגים, ולאפשר להם לנסח שאלות ראשוניות בנוגע לנושא. נשתמש במתודה דומה לסיכום היחידה.

שלב 2:  עבודה בקבוצות קטנות בנושא סנט לואיס

עבודה בקבוצות קטנות עם חומרים היסטוריים הקשורים לפרשת סנט לואיס. יש לחלק את המשתתפים לארבע  קבוצות. כל קבוצה מקבלת מקור היסטורי וחומר רקע על הספינה סנט לואיס, ועליה להציג אספקט אחד של הפרשה בעזרת שאלות מנחות. בשלבים הבאים כל קבוצה תציג את הנושא שלה ותדון בממצאיה עם שאר המשתתפים. במידת שהמנחה מעוניין בכך, קבוצה חמישית יכולה לעסוק בסוגיית האחריות הבינלאומית למצב הפליטים.

שלב 3: העברת מסר (פוסטר, קולאז‘ או שער כתב עת)

בשלב האחרון ביחידת לימוד זו, המשתתפים יתבקשו לעבוד שוב בקבוצות קטנות, וליצור ולהעביר מסר שהם עצמם רואים כחשוב בנושא הפליטים וחיפוש אחר מקלט.  הם יכולים להפנות את המסר לעולם כפי שהיה בשנות השלושים, או כיום.  על מנת להעביר את המסר עליהם  ליצור כרזה, קולאז‘ או שער של כתב עת.

 

  הורדת חומרי הוראה בנושא אוניית סנט לואיס

קינדרטרנספורט

מטרות

לבחון את תפקידה של המדיה והשפה  בעיצוב התפיסה שלנו על המציאות ועל קבוצות של אנשים זרים לנו.

לדון במאפיינים ובאתגרים של חווית הפליטות, ובמיוחד המאפיינים של פליטות ילדים (וקטינים), דרך הפריזמה של אירוע הקינדרטרנספורט, והילדים שהיו חלק זה.

לדון בשיקולים שונים אשר מניעים את אופן פעילותן של מדינות ביחסם לפליטים.

לדון בהמשכיות השאלות הנוגעות למשבר הפליטים – מאז ועד היום.

מסגרת הזמן

סך הכל – 90 דקות.

השלב הראשון: 20 דקות.

השלב השני: 30 דקות.

השלב השלישי: 10 דקות.

השלב הרביעי: 30 דקות.

שלב 1: הקדמה

שלב זה משמש כהקדמה ליחידה. שאלה מרכזית: כיצד השפה והתיוג הנפוצות במדיה משפיעות על האופן שבו אנו מתייחסים לפליטים?

שלב 2: קינדרטרנספורט

שלב 2 א׳ – המשתתפים ילמדו על הנסיבות ההיסטוריות הנוגעות ל“קינדרטרנספורט“, ידונו בהבדלים הקיימים בין חוויית פליטות של ילדים אל מול פליטות מבוגרים, וינתחו את המצב המורכב של הילדים; רגשותיהם, התקוות והחלומות שלהם.

שלב 2 ב׳ –רפלקציה. המשתתפים ידונו במקורות השונים שניתנו להם עבור הקינדרטרנפורט– ומשבר הפליטים של אירופה בשנת 2015.

 

  הורדת חומרי הוראה בנושא הקינדרטרנספורט

שלב 3:  ייחודיות מול נקודות דמיון

בהתבסס על קטע קצר שנכתב על-ידי חוקרת להיסטוריה אירופית מודרנית, המתריע על ההשוואה בין האירועים ההיסטוריים לאירועים אקטואליים, המשתתפים יתבקשו לבחון באופן ביקורתי את סוגיית האקטואליזציה של העבר, בהקשר של הקינדרטרנספורט ומשבר הפליטים של אירופה בשנת 2015.

ועידת אוויאן 1938

בהתבסס על הוועידה הבינלאומית בנושא פליטים באוויאן ב-1938, המשתתפים יתמודדו עם ארבע שאלות מרכזיות:

באיזו מידה מוטלת עליי אחריות לסייע לזרים?

מהו האיזון הראוי בין דאגה לעצמי לבין המחויבות הבינלאומית לסייע לפליטים?

מהן סיבות לגיטימיות ולא-לגיטימיות לדחיית פליטים?

באיזו מידה דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים?

מטרות

לימוד פרשת ועידת אוויאן כדוגמא לכישלון הניסיון לפתור את משבר הפליטים היהודים בשנות השלושים באמצעים דיפלומטיים בינלאומיים.

הבנת המחויבות הבינלאומית לעזור לפליטים במשבר, בשנות השלושים ובהווה.

דיון באופן בו שאלות הנוגעות למשברי פליטים בעבר נמשכות גם בהווה.

מסגרת הזמן

סך הכל – 90 דקות.

השלב הראשון: 20 דקות.

השלב השני: 55 דקות (5 דקות הקדמה, 45 דקות שחזור של ועידת אוויאן, ו-5 דקות סיכום).

השלב השלישי: 15 דקות.

 

  הורדת חומרי הוראה בנושא ועידת אוויאן

מהלך יחידת הלימוד

שלב שלב חינוכי תוכן מבנה חומרים
1 – דיון על היגדים בנושא הפליטים הקדמה זיהוי עמדות אישיות בנושאי הפליטים ומדיניות הגירה, בעזרת היגדים שונים. דיון במליאה סרט הדבקה או דפי הערכה.

מצלמה (טלפון נייד).

2 – שחזור ועידת אוויאן פיתוח הנושא שחזור ועידת אוויאן וסוגי השיח העיקריים שעלו בה, על מנת ללמוד את הנושא מבחינה היסטורית. ולהעמיק את הדיון על רציפות  השאלות בנושא הפליטים. עבודה בצוותים ופרזנטציות. דפי עבודה.
3  – סיכום הפנמה ויישום תוצאות הלמידה
  1. השוואה לעמדות  המשתתפים בשלב הראשון, על מנת לבחון אם חלו שינויים בעמדותיהם.
  2. לחילופין: דיון פתוח העוסק גם בנושא כיום.
דיון במליאה

דיון פתוח

סרט הדבקה או דפי הערכה.

דפי עבודה

 

שלב 1

מטרת השלב הראשון להביא לרפלקציה אישית של המשתתפים על עמדותיהם בנושא הפליטים ומדיניות הגירה, בעזרת היגדים.

שלב 2

מטרת השלב השני היא מתן ידע היסטורי על בעיית הפליטים בשנות השלושים, והעמקת החשיבה על שאלות הנוגעות לפליטים, באמצעות שחזור של הועידה הבינ“ל לנושא הפליטים שהתקיימה באוויאן ב-1938.

שלב 3

מטרת השלב השלישי – הסיכום – היא הפנמה ויישום של תוצאות הלמידה, באמצעות חזרה על הפעילות בשלב הראשון, ודיון במליאה על שינויים שחלו בעמדות המשתתפים, אם היו כאלה.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake