wemake wemake wemake

ייעוץ וסיוע בהכנת משלחות תלמידים לפולין

אנו מציעים למארגני המשלחות בבתי הספר ייעוץ וסיוע בארגון תהליך ההכנה לקראת המסע ועיבוד חוויות המסע. תוכניות הסמינרים כוללות- פעילות מודרכת במוזיאון, סדנאות עיוניות ואמנותיות, הרצאות וסדנאות המותאמות ליעדי המסע, פעילות מודרכת במרכזי מדיה ומולטימדיה, מפגשים עם ניצולי שואה, וסדנאות אמנות המסייעות ליצירת רפלקציה ולגיבוש חברתי של חברי המשלחת.

חוויה לימודית וגיבוש חברתי

סמינר ההכנה לקראת המסע לפולין, המתקיים במכון משואה, הוא שיאו של תהליך חינוכי מתמשך המתואם עם ההכנה בבית הספר. קיומו של הסמינר בקמפוס של משואה, במתכונת של שני ימי סמינר בתנאי פנימייה, באווירה לימודית חווייתית ומאתגרת, מאפשר גם גיבוש חברתי של המשלחת ערב צאתה למסע.

הסמינר מותאם למאפייני הקבוצה ולמסלול המסע, והוא פרי תכנון משותף של צוות בית הספר וצוות משואה. בצוות משואה מדריכי פולין ותיקים ומורים, בעלי תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי), עם ניסיון עשיר בהכנת התלמידים לקראת המסע.

התאמת התכנים והתוכניות ליעדי המסע לפולין

תכנית הסמינר משלבת פעילות מודרכת בתערוכות הקבע, סדנאות עיוניות ואמנותיות, הרצאות וסדנאות המותאמות ליעדי המסע, פעילות מודרכת במרכזי מדיה ומולטימדיה, מפגשים עם ניצולי שואה, סדנאות אמנות המאפשרות רפלקציה, ותכנים המסייעים לגיבוש חברתי של חברי המשלחת.

תכני הסמינר מקיפים את העולם היהודי העשיר ורב-גווני שחרב בשואה, תנועות הנוער הציוניות לפני המלחמה, במהלכה ותפקידם המיוחד של שרידי תנועות הנוער בארגון שארית הפליטה בדרכי הבריחה וההעפלה, התמקדות בסוגיות מרכזיות מתקופת השואה בהקשר לאתרי המסע – מבצעי ההשמדה, הקורבנות, חסידי אומות עולם והעומדים מן הצד.

החוויה הלימודית במשואה מעוררת את בני הנוער לחשיבה ביקורתית, מעודדת רפלקציה מילולית ויצירתית וחושפת אותם להקשרים הרלוונטיים של סוגיות אלה לזהותם ולחייהם היום.

לפרטים ולהרשמה: מיכל ג'אן ואריאלה ירוחמי – 09-7497204/5 | 0544404438 | michal@massuah.org.il | ariela@massuah.org.il

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake