wemake wemake wemake

ימי עיון לחטיבות במכון משואה

פעילות חינוכית לחטיבות עליונות

פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשע"ט – סמינר שכבתי י"א י"ב

מפגשים חווייתיים וערכיים במוזיאון – במרכזי המולטימדיה –  ובסדנאות אמנות


ייחודה של "משואה" בין המוזיאונים והמוסדות להנצחת השואה בישראל טמון בדגש המושם על דיון בזיכרון השואה ובמשמעותו לחברה הישראלית. במוזיאון משואה תערוכות אינטראקטיביות הכוללות מערכות מולטימדיה חדשניות המבוססות על תהליך של חקר והתנסות אישית מתוך תפיסה של הבניית ידע. התערוכות עוסקות במפגש שבין ההיסטוריה לזיכרון; בין האירוע ההיסטורי כשלעצמו לבין משמעויותיו העדכניות, הלאומיות-פרטיקולריות והאוניברסליות.

 

ימי העיון במשואה מבקשים לעורר לשיח בנושאים הבאים:

  • מחויבות חברתית ומוסרית – לעורר שיח על זהות ועל סולידריות חברתית
  • קבלת החלטות – אחריות אישית, אחריות קולקטיבית, ותהליכי קבלת החלטות
  • ערכים וזהות – במעגלי הזהות וההשתייכות של היחיד ; ערכי הדמוקרטיה והמוסר נוכח מנגנוני תעמולה וטרור.
  • הסתה ותעמולה – מכרזות התעמולה בגרמניה הנאצית להסתה ברשתות החברתיות.

 

משואה – הוראה חווייתית ודיונים ערכיים:

  • 6 תערוכות קבע אינטראקטיביות המשלבות ממד חווייתי ומעוררות למחשבה ולדיון
  • מרכזי מולטימדיה ; סדנאות יצירה רפלקטיביות ; מפגשים עם ניצולי שואה
  • צוות מנחים מקצועי בעל תארים אקדמאיים (תואר שני ומעלה)
  • קמפוס ייחודי, ירוק, נעים לשהייה ובעל סביבה לימודית מגוונת
  • פנימייה המאפשרת סמינרים בני יומיים לתלמידי החטיבה העליונה ולהכנת משלחות לפולין

 

יום עיון כלל שכבתי – י"א י"ב

מבנה ימי העיון ותוכנם ייערך ע"י צוות משואה בתאום עם צוות בית הספר.

ניתן לבנות ימי עיון ייחודיים בהתאם ליסוד המארגן שיבחר ע"י בית הספר במסגרת הלמידה המשמעותית.

בין הנושאים :

 

תערוכות ומרכזי מולטימדיה במוזיאון

חדש – ניתן להוסיף תכנים העוסקים בהיבטים דתיים בתקופת השואה (בשיתוף "גנזך קדוש השם")

להרשמה ולהדרכה לקבלת הסעות במימון משרד החינוך: מיכל ג'אן ואריאלה ירוחמי  – 052-3790232 |09-7497204  ariela@massuah.org.il; michal@massuah.org.il

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake