wemake wemake wemake

אתר ההתייחדות עם זכרון השואה

מהות ומשמעות אתר ההתייחדות

אתר ההתייחדות הוא מיצב, המעורר במבקר הרהורים על העולם היהודי שהיה, על האחריות המוסרית שהיתה מוטלת על העולם המערבי בתקופת השואה, על הדטרמיניזם הרצחני של גרמניה הנאצית, ועל ערכי ההומניזם שהנחילה היהדות לתרבות המערבית.

האתר מתנשא לגובה של 9 מטרים. הרצפה מעוצבת מאבני גוויל -זכר למדרכות העיירה היהודית במזרח אירופה. עליהם מונחים ששה סלעים המטילים צל על קיר לבן בצדו המערבי של האתר. הקיר הדרומי עשוי פלדה שחורה המייצגת את האידאולוגיה הנאצית ואת האנטישמיות הקטלנית שלא הותירה ליהודי כל מפלט. מולה ניצב בית כנסת, שברכת הכוהנים מרומזת בו, ובחזיתו ווויטראז' ועליו הדיבר "לא תרצח". הקיר המזרחי באתר ההתייחדות עוצב ללא טיח, כמקובל במסורת היהודית, כסמל לחורבן. על הקטע החשוף הועתקו כתובות שהותירו יהודים ברגעיהם האחרונים, במקומות שונים באירופה. אור החודר מבעד לחרכים צרים משרה על המקום אווירה של התייחדות.

האתר עוצב על ידי הפסל רודה ריילינגר.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake