wemake wemake wemake

השחרור – רגעים ראשונים

השחרור – רגעים ראשונים

התערוכה” השחרור-רגעים ראשונים” מציגה עשרות עדויות מוסרטות של ניצולים, מאוספי מכון משואה, המספרות בגוף ראשון על הימים הראשונים לאחר סיום המלחמה. התערוכה נותנת ביטוי מרגש ומרתק למפגש עם המשחררים ולתחושות האישיות שליוו את הניצולים בימים שלאחר השחרור, לתהליך הפנמת גודל האובדן האישי והקולקטיבי, לחיפוש אחר קרובים, לרגשי הנקם ולראשית ההתארגנות של השורדים.

עם סיום מלחמת העולם השנייה התקיימו ברחבי העולם חגיגות ניצחון. עבור ניצולי השואה היה יום השחרור התגשמות משאת נפש, אך גם ראשית ההכרה בגודל האסון ותחילתו של מאמץ לאסוף שברי חיים ולהתחיל מחדש.

התערוכה מתמקדת בתגובות המידיות של הניצולים, ונוגעת בנושאים אישיים וקולקטיביים, ביניהם המפגש עם המשחררים, השיבה הביתה, תהליך הפנמת גודל האובדן האישי והקולקטיבי, החיפוש אחר קרובים, רגשי הנקם וראשית ההתארגנות של השורדים.

ולהלן כמה תמונות לשלב שם

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake