wemake wemake wemake

Babi Yar massacre

The babi yar poem

2021 אוקטובר 6

#משואה50X50

50X50 – בספטמבר 2022 ימלאו 50 שנה למכון משואה. לקראת שנה היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 50 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה.

פריט מספר 4 – הפואמה “באבי יאר” בביצוע משה בקר, בהזמנת מכון משואה

בערב יום הכיפורים תש”ב’ 30-29 בספטמבר 1941 ,נטבחו בפאתי קייב, קרוב ל-000,33 יהודים. היה זה אחד ממבצעי ההרג ההמוני האכזריים ביותר שהתרחשו על אדמת ברית המועצות הכבושה בימי מלחמת
העולם השנייה.

באבי יאר היא פואמה מאת יבגני יבטושנקו שהתפרסמה בשנת 1961 ונסובה על אתר ההשמדה באבי יאר. בפואמה נחשף לראשונה באופן בולט שיתוף הפעולה של האוקראינים ברצח, והיא נחשבת ליצירה הראשונה בברית המועצות שהביעה את הביקורת על קשר השתיקה השלטוני על השמדת יהודי ברית המועצות ויהדות אוקראינה.

המלחין דמיטרי שוסטקוביץ’ הלחין את הפואמה וכלל אותה בסימפוניה ה-13 שלו. הפואמה תורגמה לעשרות לשונות והפכה לאחד מסמליה המייצגים של השואה בעיני רבים.
לציון 80 שנה לרצח היהודים בבאבי יאר, מכון משואה הזמין את משה בקר לבצע את הפואמה של יבטושנקו והיא מוגשת בזאת לזכרם של הנרצחים.

פריטים מקושרים: סרטו וידאו

Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake