wemake wemake wemake

זיכרון טראומה והנצחה – אוסף עדויות וידאו של ניצולי שואה

2022 אוקטובר 20

#משואה50X50

בספטמבר 2022 מלאו 50 שנה למכון משואה.

לקראת שנת היובל נחשוף במשך 50 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה.

 

פריט מספר 47 – זיכרון טראומה והנצחה – אוסף עדויות וידאו של ניצולי שואה ב-18 לאוקטובר התקיים במשואה כנס לציון 50 שנה למכון, בשיתוף עם קרן אברט ישראל.

הכנס עסק בין היתר במקומן של העדויות בהנצחת השואה וסקר תהליכים וסוגיות של זיכרון באמצעי מדיה שונים. נדונו בכנס האבולוציה של תיעוד בעל פה – מהתיעוד הראשון שנעשה במחנות עקורים, דרך התיעוד בקולנוע )כדוגמת תיועד ע”י קלוד לנצמן ושפילברג( ועד לפרויקטי תיעוד ארוכי טווח בהם לעדים היה זמן רב לחלוק ולשתף את הזיכרון והטראומה האישית שחוו.

 

בארכיון משואה אוסף רב-ערך של עדויות וידאו של ניצולי שואה. חלקן תועדו במסגרת שיתוף פעולה עם אוניברסיטת ייל, ומוזיאון השואה בוושינגטון, וכן במסגרת פרויקט תיעוד עדויות ניצולי שואה במכון משואה בתרומת קרן הלן ומנדל גרין.

האוסף מכיל אלפי שעות עדות מוסרטות של מאות ניצולי שואה. בראיונות התבקשו העדים להתייחס לעולמם טרם השואה, במהלכה ולאחריה, והם מתארים בפרוטרוט את חיי היום יום של המשפחה והקהילה על רקע האירועים ההיסטוריים. במרכז העדות סיפור קורותיהם במהלך תקופת השואה.

מבין ניצולי השואה – גברים ונשים – יש מי שילדותם עברה עליהם בזמן השואה, ואילו אחרים חוו אותה כבני נוער או כבעלי משפחות. מגוון העדויות מאפשר להתבונן באירועי השואה והמלחמה במקומות שבהם התרחשו, ולהתוודע אל הממד האישי הנגזר מאישיותם של העדים ומנסיבות חייהם.

מצורף קטע מעדות וידאו של דבורה יצחקי לבית פרידמן, ילידת 1928 ,קובנה ליטא. במקטע עדות זה מספרת דבורה על רגע החזרה לביקור בבית בו גדלה לאחר השחרור – הזיכרונות ותחושת האובדן שהשאיר בה הביקור.

במהלך השואה הייתה דבורה בגטו קובנה ובמחנות עבודה. לאחר השחרור הגיעה בסיוע ארגון הבריחה לווינה, שם הפכה לפעילה בארגון. באוקטובר 1946 עלתה על אוניית המעפילים לטרון בדרכה לארץ ישראל יחד עם בעלה מיכאל גלבטרונק )לימים יצחקי(. האונייה נתפסה על ידי הבריטים והמעפילים גורשו לקפריסין. במחצית השנייה של 1947 הועברו למחנה המעצר עתלית. עם השחרור הקימו חברי קבוצת “הנוער הציוני” שהיו במעצר את קיבוץ “להט” באבן יהודה ולאחר מכן עברו לקיבוץ תל יצחק. פריטים מקושרים – קטע וידאו – עדותה של דבורה יצחקי על השיבה הביתה

Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake