wemake wemake wemake

Virtual Exhibitions

מכון משואה הפיק בעשור האחרון סדרה של תערוכות וירטואליות, שהועלו לרשת, המבוססות על התחקירים והאוצרות של תערוכות הקבע. התערוכות הווירטואליות מאפשרות לציבור המבקרים, כמו-גם לכל הגולשים ברשת, גישה למקורות הארכיונים המגוונים עליהם מתבססות תערכות הקבע. התערוכות המקוונות פותחות אפשרויות נוספות לשימוש בחומר, בכלל זה למטרות של הוראה, ולפעילות אינטראקטיבית.

בין התערוכות המקוונות:

  • משפט אייכמן בשיח התקשורתי
  • עליית הנוער
  • “הנמען עזב ליעד בלתי ידוע”
  • “מה היתה המילה שואה?”
Powered by
Accessibility tools

Powered by - Wemake