wemake wemake wemake

מרכזי למידת מולטימדיה במשואה

תערוכת מולטימדיה במשואה – בחינת מרכיבי הזהות הישראלית

מערכת מולטימדיה העוסקת במרכיבי הזהות הישראלית היום, מתוך ניסיון לבחון את המכנה המשותף והמאפיינים הייחודים של החברה הישראלים כחברה רב-תרבותית. מערכת המולטימדיה שפותחה ע"י מכון משואה  היא כלי חינוכי להתמודדות עם תופעות של דעות קדומות , אפליה וגזענות בימים אלה.

המערכת מבוססת על ההנחה כי זהות מורכבת מתחושות, דימויים ורעיונות הנובעים מההוויה המקומית ויוצרים את ה"אני". המערכת מאפשרת למשתתף לבחור את הדימויים המייצגים את העדפותיו במגוון תחומים מתוך מקבצי דימויים הקשורים לזהות הישראלית, כגון: הסמל שלי, המחוייבות החברתית שלי, הנוף שלי, המאכל  שלי, החג שלי, גיבור התרבות שלי , המוסיקה שלי ועוד.

בעקבות הבחירות האישיות של התלמיד – נערך סרטון המייצג את בחירותיו ונפתח דיון המונחה ע"י צוות המכון הכולל רפלקציה וניסיון לבחון את הגורמים המלכדים בחברה הישראלית.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake