wemake wemake wemake

פעילויות לימודיות והוראה במכון משואה

הערכה חלופית בליווי מנחים ממכון משואה

התחדשות בהוראה, בלמידה ובהערכה: למידה משמעותית הלכה למעשה במכון משואה ובניית הערכה חלופית בשיתוף ובליווי מנחים ממכון משואה

מכון משואה נענה לאתגר של מדיניות משרד החינוך וגיבש תכניות ללמידה משמעותית ולהערכה חלופית במוזיאון משואה. בניית התכנית נערכת ע"י צוות בית הספר בשיתוף ובליווי צוות ממשואה.

מכון משואה יצר סביבת לימודים מיוחדת למורים המעוניינים בפיתוח תכנית לימודים ייחודית במסגרת לימודי השואה. במסגרת תכנית "הלמידה המשמעותית" הפועלת במכון יכולים התלמידים ואנשי הצוות להגיע במרוכז ליום לימודים באחת או יותר מתערוכות המוזיאון, לעסוק בחקר של אחד ממוצגי המוזיאון, לצפות בסרט, להתחקות אחר דמות של ניצול שואה על פי סרטון ארכיוני אותנטי המצוי במוזיאון. כמו כן ניתן לקיים, ברחבי המוזיאון,  יום מרוכז לכתיבת מבחן מסכם ולהצגת תוצרים, ערב לצוות מורי והורי בית הספר ועוד.

הלמידה המשמעותית מתמקדת בשלוש תערוכות:

  1. משפט אייכמן – שישה מיליון קטגורים מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן
  2. הנמען עזב ליעד בלתי ידוע – דברי דואר מאירופה הכבושה
  3. תעשיית השנאה – אנטישמיות וגזענות במאה השנים האחרונות

 

אנו מציעים:

  • ליווי והדרכה אישית של צוות המורים בבניית תכנית לימודים בית ספרית במסגרת פרק הלמידה המשמעותית: איתור חומרים, זיהוי הרלוונטיות של הנושא, הנחיית עבודות גמר ועבודות חקר, אפשרות לביצוע תוצר למידה של הערכה חלופית ועוד.
  • ייעוץ אישי ע"י צוות מכון משואה, בניית תכנית לימודים ברמת התכנים, אופני העברתם, בחירת חומרי לימוד מגוונים ובניית מחוון להערכת תוצר הלימוד.
  • ליווי אישי לתלמיד בודד או קבוצת תלמידים: הליווי כולל ייעוץ בבחירת הנושא ומיקודו, איתור חומרים ארכיונים ומחקריים.

 

הצעה להערכה חלופית אפשרויות במכון משואה
חשיפה והתנסות בניתוח מקורות היסטוריים מקורות ארכיוניים: עדויות (כתובות ומוסרטות), תמונות, מכתבים וגלויות, סרטי תעמולה וכרזות.
מבחן בחלל המוזיאון צפייה בתערוכות ייעודיות לשאלות במבחן; בחירת פריטים ניתוח וכו. אפשרות לשלב פרק כמבחן קבוצתי
לימוד תוך הפקת תוצר – כדוגמת תלקיט התלקיט, כדוגמא, יעסוק בשאלות ערכיות והבעות עמדה בשאלות שונות. הוא ישמש בסיס לדיון לבניית שיעורי מחנך לכתות בבית הספר/ ערב הורים
עבודת חקר הנחייה וליווי של עבודת חקר אישית
הצגת התוצר- ערב מסכם כתוצר קבוצתי ואישי (ערב להורים, מורים, תלמידים) בניית ערב הורים הכולל חשיפה לתוצרי התלמידים והנחיית דיון משותף אודות דילמות ושאלות ערכיות אשר ליוו את התהליך החינוכי.

 

לפרטים ולהרשמה: ד"ר מלי אייזנברג, 0523790232, 097497220, mali@massuah.org.il

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake