wemake wemake wemake

עליית הנוער – גיבושה של זהות ישראלית

מראשיתה ראתה את עצמה עליית הנוער כמפעל הצלה וכמפעל חינוכי. בנוסף לפעולות של מילוט ילדים ובני נוער שחייהם או חירותם עמדו בסכנה, הקימה עליית הנוער מערכת חינוכית עבור בני נוער עולים ותלמידים ישראלים משכבות מצוקה: חברות נוער בקיבוצים, כפרי נוער, פנימיות ומרכזי יום. במסגרת עליית הנוער עלו והתחנכו למעלה מ-350,000 בני נוער וילדים.

סיפורה של עליית הנוער, הוא גם סיפורה של החברה הישראלית כחברת מהגרים והוא נותן ביטוי למעבר שבין מדיניות "כור ההיתוך" לגישה הרב תרבותית. מיצג רב-מסכי, חושף, באמצעות שמונה בוגרים, את תהליך שינוי הזהות, שעברו חניכי עליית הנוער בתקופות השונות, משנות השלושים ועד היום. חלקה השני של התערוכה מזמן פעילות במרכז המולטימדיה "להיות ישראלי".
את התערוכה מלווה אלבום: "עליית הנוער – השנים המכוננות, 1949-1932" הניתן לרכישה במשואה.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake