חיילים יהודים

עשרות אלפי חיילים יהודים נלחמו בנאצים במסגרות צבאיות שונות: פליטים מפולין שהגיעו לברית המועצות הקימו בשיתוף עם הצבא האדום שתי יחידות צבאיות, בחורים מארץ ישראל התגייסו לבריגדה הבריטית אך רוב החיילים היהודים שרתו כחיילים בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית. מהההתכתבויות בין חיילים לבני משפחותיהם וחבריהם עולה הלהט בו יצאו לקרב כדי לנקום בנאצים, אחרים כתבו ממחנות השבויים בגעגועים ושגרו בקשות למשלוח מצרכים שחסרו להם. לאחר המלחמה היו עדים חיילי הבריגדה הישראלים לאירופה המשוחררת מעול הגרמנים, ודיווחו על מראה עיניהם במכתבים.

תערוכת המכתבים במשואה

3.7.1942
17.8.1941
29.3.1945
1.1.1943
20.5.1944
28.7.1942
23.2.1943
23.2.1943
9.1.1945
1.1.1939
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake